Beskrivelse af opgaven:
Der er etableret en frugtordning for personalet i Regionshusene i Region Midtjylland på følgende adresser:

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Ca. pers. 355 = 1775 stk. frugt pr. uge

Regionshuset Viborg, Tingvej 15, 8800 Viborg
Ca. pers. 77 = 385 stk. frugt pr. uge

Regionshuset Holstebro, Lægårdvej 12 R, 7500 Holstebro
Ca. pers. 30 = 150 stk. frugt pr. uge

Frugtordningen er etableret på den måde, at leverandør skal levere frugten et sted på ovenstående adresser. Fordelingen til de enkelte afdelinger afklares internt.

Frugtordningen består i, at der leveres et stk. frugt til de, der tilmelder sig ordningen, pr. arbejdsdag. Frugten skal leveres inden kl. 10.00 mandag og onsdag. Dvs. mandag leveres 2 stk. frugt pr. medarbejder og onsdag leveres 3 stk. frugt pr. medarbejder.

Frugten skal pakkes i kurve, der antalsmæssigt svarer til den enkelte afdelings behov, jf. pakkelister over afdelingerne samt billede (se nedenfor).

I uger med helligdage og sommerferie mv. tilpasses leverancerne som følge heraf.

Den frugt, der skal ud til afdelingerne, skal udgøre et bredt sortiment af forskellig frugt, så som æbler, pærer, bananer, appelsiner, klementiner og andet ”nemt håndterbart frugt”. Der må ikke leveres vindruer, ananas, meloner etc.
 
Der skal endvidere være mulighed for løbende drøftelse af sammensætningen og kvaliteten af det sortiment, deres firma udbyder.

Tilbuddet bedes afgivet som et tilbud på prisen pr. stk. leveret frugt ekskl. moms.

I tilbudsprisen skal alle omkostninger være indeholdt eksempelvis kørsel, faktureringsgebyr, pakning i kurve etc.

Kontraktperioden vil være for 3 år, med mulighed for forlængelse på yderligere 2 år. Kontrakten forventes at træde i kraft pr. 5. januar 2015.

Der vil for begge parter være mulighed for at opsige aftalen med en måneds varsel.

Bilag:

Kriterier for tildeling af opgaven

  • Laveste pris

Tilbuddet skal vedlægges:

Kontraktgrundlag 

Sprogkrav
Tilbuddet skal afleveres på dansk. 

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven
Aage Kleppe-Hansen
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Tlf. 7841 0202
E-mail: aagkle@rm.dk 

Adresse for modtagelse af tilbud:
Tilbuddet bedes sendt enten pr. post til
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Annette Flarup

Eller:

E-mail til: Regionssekretariatet@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud
9. december 2014 

• Publiceret: 27.11.2014.

• Revideret: