Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdelingen for Røntgen & Skanning skal anskaffe et mobilt sengeapparat med en lille og en stor trådløs DR detektor til undersøgelser af thorax, knogler og oversigt over abdomen på sengeliggende patienter (voksne og børn) på intensivafdelinger.

For yderliger oplysninger om beskrivelse af det udbudte udstyr henvises til kravspecifikationen.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

 

SPØRGSMÅL OG SVAR af 8.9.2015

 

Spørgsmål og svar af 16.09.2015

 

Spørgsmål og svar af 21.09.2015

 

Spørgsmål og svar af 24.09.2015

 

Demonstration og Hands on af det tilbudte udstyr

Der afholdes ikke en klinisk demo af det tilbudte udstyr. I stedet afsættes én time pr. Tilbudsgiver til demonstration og ”Hands on”. Demonstration og Hands on afholdes på Afdelingen for Røntgen & Skanning, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Dato for præ-sentation er torsdag d. 22/10 2015, afvikling vil ske efter følgende tidsplan:

#1 kl. 07:45 – 08:45
#2 kl. 08:50 – 09:50
#3 kl. 10:00 – 11:00
#4 kl. 11:05 – 12:05
#5 kl. 12:45 – 13:45
#6 kl. 13:50 – 14:50
#7 kl. 15:00 – 16:00

Tidspunkt for den enkelte Tilbudsgivers demonstration og hands on udmeldes umid-delbart efter tilbudsfristens udløb til de konditionsmæssige tilbudsgivere.
Udstyret ønskes ikke sat op til RIS/PACS i forbindelse med demonstrationen/hands on.
Det er ønskeligt, at udstyret, får lov at blive i afdelingen til næste dag med afhentning tidligst kl. 10:00.

 

Beskrivelse af A- & B-krav:
A-krav = Mindstekrav 
Tilbudsgiver skal i Kravspecifikationen bekræfte ud for det enkelte A-krav, at A-kravet opfyldes af det tilbudte udsyr. 

B-krav = Evalueringskrav 
Tilbudsgiver kan her kun angive løsninger der er inkluderet i tilbudskonfigurationen. 

 

Kriterier for tildeling af opgaven
Sker på baggrund af:

Økonomisk mest fordelagtige tilbud
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 35 %
  • Funktionalitet 35 %
  • Ergonomi 15 %
  • Kvalitet 15 %

Der indkøbes iht. Danske Regioners standardbetinglser.

 

Sprogkrav:

Tilbud skal affattes på dansk, Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

 

Tilbud skal afleveres/sendes til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus N
Att Helle Slotsdal
Mærket "15814 Mobilt sengeapparat"

Der skal afleveres 2 papireksemplarer samt i elektronisk form 4 stk. USB

Tilbuddet skal vedlægges:

Udfyldt kravspecifikation
Udfyldt Tro- og loveerklæring
Udfydt Generelle oplysninger om tilbudsgiver
Udfyldt Tilbudsliste

 

Kontaktoplysninger:
Al henvendelse vedr. ovenstående udbud skal være skriftlig og bedes sent til:

im.projektsektionen@stab.rm.dk

 

Tilbudsfrist

30. september 2015 kl. 12.00

 

Publiceret 4.09.2015
Revideret 24.09.2015 (spørgsmål og svar 4)