AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL TRYGFONDENS FAMILIEHUS, ETAPE 2
Prækvalifikation – Tilbygning til TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej.

Region Midtjylland indbyder hermed til prækvalifikation af totalentreprenører med henblik på opførelse af en tilbygning til TrygFondens Familiehus, Kirstinesmindevej 8, 8200 Aarhus N, ved Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej.


1. Ordregivende myndighed

Region Midtjylland
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital
Hedeager 3, Skejby
8200 Aarhus N.

 

2. Bygherrerådgiver

NIRAS A/S
Åboulevarden 80
8000 Aarhus C

 

3. Udbudsprocedure

Opgaven udbydes i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede kontrakter”.

 

4. Projektbeskrivelse

Opgaven omfatter tilbygning til TrygFondens Familiehus, Kirstinesmindevej 8, 8200 Aarhus N. Tilbygningen skal indeholde 10 familieværelser med tilhørende fælleskøkken, opholdsrum, legerum, vaskeri, depotrum mv. Bygningen skal projekteres og opføres så den opfylder kravene efter BR2010 bygningsklasse 2020. Der forventes et samlet byggeareal ca. 950 m².
Desuden skal der etableres udeopholdsarealer, multibane, parkeringspladser, cykelparkering, affaldsskur mv.
Udbuddet sker på grundlag af byggeprogram.
Opgaven udbydes med en forventet totalentreprisesum på kr. 14.350.000,- kr.

 

5. Begrænsning af det antal økonomiske aktører som opfordres til at give tilbud:

Der indbydes 4 totalentreprenører til afgivelse af tilbud.

 

6. Udvælgelseskriterier

For opnåelse af prækvalifikation skal nedennævnte minimumskrav oplyses og opfyldes:

6.1. Firmanavn, adresse, ejerforhold, CVR-nummer, kontaktperson i til-budsfasen med telefonnummer og e-mail adresse

6.2. Præsentation af rådgivende firmaer der tilknyttes opgaven.

6.3. Totalentreprenørens referencer for tilsvarende eller sammenligneligt byggeri gennemført i totalentreprise, afsluttet indenfor de seneste 5 år.

6.4. Rådgivernes referencer for tilsvarende eller sammenligneligt byggeri afsluttet indenfor de seneste 5 år.

6.5. Oplysning om totalentreprenørens projektleder samt de ledende medarbejdere fra, de rådgivende firmaer, der vil blive tilknyttede opgaven.

6.6. Tro og love-erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997

6.7. Oplysninger om ansøgers egenkapital og samlede omsætning de 3 seneste regnskabsår samt erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden sidste regnskabsår.

Prækvalifikationen af totalentreprenørerne vil ske ud fra følgende kriterier:

  • Arkitektonisk kompetence
  • Teknisk kompetence
  • Økonomisk og finansiel kapacitet
  • Referencer
  • Organisation


7. Vederlag

Der ydes et vederlag på kr. 25.000,- ekskl. moms for udarbejdelse af konditionsmæssigt tilbud. Der ydes ikke vederlag til den tilbudsgiver der tildeles opgaven.

 

8. Tildeling af opgaven

Økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på baggrund af de i ud-budsmaterialet anførte tildelingskriterier.

 

9. Forventet hovedtidsplan

Udbud i totalentreprise primo februar 2015
Licitation primo maj 2015
Kontraktunderskrivelse ultimo august 2015
Aflevering medio juli 2016

 

10. Spørgsmål

Evt. spørgsmål vedr. udbuddet rettes på til bygherrerådgiver:
NIRAS A/S
Åboulevarden 80,
8000 Aarhus C
Mail lang@niras.dk
+45 8732 3263

 

11. Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være NIRAS A/S i hænde på senest torsdag den 8. januar 2015 kl. 12:00.

 

Ansøgningen skal indleveres i 2 skriftlige eksemplarer foruden digitalt på USB memory stick.

 

Ansøgningen skal mærkes "AUH- tilbygning til TrygFondens Familiehus".

 

• Publiceret: 27.11.2014.

• Revideret: