Udbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland.
 
Udbudsmaterialet indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.
 
Den udbudte tjenesteydelse er omfattet Udbudsdirektivets bilag II B og er således ikke underlagt udbudspligt eller annonceringspligt efter tilbudslovens regler, men Region Midtjylland ønsker at konkurrenceudsætte opgaven og sikre, at tildeling af en rammeaftale sker på saglige og gennemsigtige vilkår.
 
Udbuddet gennemføres som en offentlig annoncering, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.
 
Hent udbudsmaterialet herunder:
Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 16. september 2015:
 

Spørgsmål og svar pr. 17. september 2015:

 
 
Publiceret: 26.08.2015
Revideret: 17.09.2015.