Udbuddet vedrører levering af vikarer til hjemmerespirationsområdet til Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

Udbudsmaterialet indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser. 

Den udbudte tjenesteydelse er omfattet Udbudsdirektivets bilag II B og er således ikke underlagt udbudspligt eller annonceringspligt efter tilbudslovens regler, men Region Midtjylland og Region Nordjylland ønsker at konkurrenceudsætte opgaven og sikre, at tildeling af en rammeaftale sker på saglige og gennemsigtige vilkår. 

Udbuddet gennemføres som en offentlig annoncering, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 18. januar 2016:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 19. januar 2016:

  • Rettelsesblad 1 (Pdf, 26 kb)
  • Udkast til kontrakt er dags dato udskiftet ovenfor

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 21. januar 2016:

  • Rettelsesblad 2 (Pdf, 26 kb)
  • Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten - er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 27. januar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 27.01.2016.