Udbuddet er ANNULLERET grundet fejl i estimat af volumen. Der vil blive offentliggjort et tilrettet udbud snarest.

17. oktober 2017


Region Midtjylland udbyder udførelse af mammaradiologi (sundhedsydelser).

Formålet med dette udbud af mammaradiologi er at sikre patienter en kort ventetid til udredning og behandling samt at sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler eller klinikker, der kan udføre undersøgelse hhv. senest 14 dage og 7 dage fra henvisningstidspunktet, afhængigt af om det er inden for delaftale 1 eller 2.

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Udbuddet er opdelt i to delaftaler; henholdsvis kliniske mammografier på baggrund af mistanke om benigne fund (delaftale 1) og kliniske mammografier på baggrund af mistanke om maligne fund (delaftale 2). Der kan inden for delaftale 2 også blive omvisiteret patienter til kontrol efter kræftbehandling. De to delaftaler udbydes som 2-årige rammeaftaler med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder. Regionen agter at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Samme leverandør kan byde på flere delaftaler. 

Region Midtjylland forventer et årligt behov for henholdsvis ca. 3480 udredningsforløb for delaftale 1 og 2280 udredningsforløb/kontroller for delaftale 2. Det skal dog understreges, at det forventede antal udredninger er baseret på et skøn fra udbyders side. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 27. september 2017:

Regionen er blevet opmærksom på, at det af kontraktudkastet fremgår, at der er tale om en rammeaftale med en varighed på 1 år, mens det af udbudsbetingelserne fremgår, at der er tale om en rammeaftale med en varighed på 2 år. Dette er selvfølgelig en fejl. Der er tale om en rammeaftale på 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Grundet denne fejl er det besluttet at udskyde tilbudsfristen til mandag den 16. oktober 2017 kl. 12.00. 

Kontraktstart er fortsat 1. november 2017.

Spørgsmål og svar pr. 5. oktober 2017:

 

Publiceret: 20.09.2017

Revideret: 17.10.2017.