Udbuddet er annulleret, den 7. december 2015


I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup skal udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2014 til 2. kv. 2015.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 104.500 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 15.000 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 30.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 8.000 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende entrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E08 og dækker elevatorer i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af elevatorer i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

EU-udbud 2014/S 243-427287:

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN602287.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN602287.

Ny frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 4. marts 2015 kl. 12.00.

Supplerende oplysninger pr. 29. januar 2015:

Supplerende oplysninger pr. 13. februar 2015:

 

• Publiceret: 16.12.2014.

• Revideret:  07.12.2015.