Indledning
Idet Hospitalsenhed Midt udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har Ordregiver behov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 
 
Udbuddet er opdelt i følgende 8 delaftaler:
 • Delaftale 1 Silkeborg & Hammel, EL-arbejder og IT-kabling 
 • Delaftale 1 Viborg & Skive, EL-arbejder og IT-kabling 
 • Delaftale 2 Silkeborg & Hammel, Tømrer- og snedkerarbejder 
 • Delaftale 2 Viborg & Skive, Tømrer- og snedkerarbejder 
 • Delaftale 3 Silkeborg & Hammel, VVS- og blikkenslagerarbejder
 • Delaftale 3 Viborg & Skive, VVS- og blikkenslagerarbejder
 • Delaftale 4 Silkeborg & Hammel, Malerarbejder
 • Delaftale 4 Viborg & Skive, Malerarbejde
Indenfor hver delaftale ønsker Hospitalsenhed Midt at indgå rammeaftaler for drift- og bygningsvedligehold med 4 virksomheder.
 
Proceduren for tildeling af rammeaftalerne fremgår af udbudsbetingelserne.
 
Frist for aflevering af ansøgning
Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 18.05.2016, kl. 12.00.
 
Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist på følgende adresse:
Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 4
Bygning 7, niveau 4
8800 Viborg
Att. Rikke Hjorth Sørensen
 
Ansøgningen bedes mærket med emnet: "Ansøgning - Prækvalifikation på EU-udbud af håndværkerydelser for Hospitalsenhed Midt”.
 
Fremgangsmåde ved ansøgning om prækvalifikation
Ansøger skal anvende nedenstående dokumenter under ”Prækvalifikationsmaterialet” i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. 
 
En virksomhed kan ansøge om prækvalifikation på en eller flere delaftaler.
 
Dokumenterne under ”Udbudsmaterialet” er kun vedlagt til orientering og skal først anvendes, såfremt en virksomhed bliver prækvalificeret til efterfølgende at kunne afgive tilbud på de enkelte delaftaler.
 
Spørgsmål og svar
Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen. 
 
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk, med emnet: "Spørgsmål – Prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Hospitalsenhed Midt” senest den 04.05.2016, kl. 12.00.
 
Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på denne side under punktet ”Spørgsmål & svar”.
 
EU-udbud nr. 2016/S 077-135110:
 
Prækvalifikationsmateriale
Prækvalifikationsmaterialet består af følgende dokumenter:
 • Prækvalifikationsbetingelser
 • Bilag 1 – Det fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
 • Bilag 2 – Underleverandørerklæring
 • Bilag 3 – Konsortieerklæring  
 • Bilag 4 – Referenceliste
 • Bilag 5 – Vejledning til udfyldelse af elektronisk udgave af ESPD
 • Hent prækvalifikationsmaterialet her (Zip, 2.133 kb)
 • Udbudsbekendtgørelse (Pdf, 225 kb)
 
Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:
 • Udbudsbetingelser
 • Bilag 1 – Rammeaftale
 • Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation
 • Rammeaftalebilag B – Prisskema
 • Rammeaftalebilag C – AB92 med Ordregivers tilføjelser og afvigelser
 • Bilag 2 – Adresseliste
 • Bilag 3 – Uddybende beskrivelse af fagområde
 • Bilag 4 – Snitfladespecifikationer for IT-kabling
 • Hent udbudsmaterialet her (Zip, 3.228 kb)
 
Spørgsmål og svar pr. 4. maj 2016:
 
Opdateres løbende med spørgsmål & svar
 
Publiceret: 20.04.2016.
Revideret: 04.05.2016.