EU udbud nr. 2016/S 109-194051

Indledning

Idet Hospitalsenhed Midt udfører løbende vedligeholdelse af anlæg og bygninger, har Hospitalsenhed Midt behov for rammeaftaler med håndværkere inden for tømrer- og snedkerarbejder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Til orientering har tømrer- og snedkerarbejdet tidligere været udbudt, men Hospitalsenhed Midt modtog ikke et tilstrækkeligt antal ansøgninger, hvorfor delaftalerne blev annulleret pga. manglende konkurrence.

Udbuddet er opdelt i følgende 2 delaftaler:

 • Delaftale 1 Silkeborg & Hammel, Tømrer- og snedkerarbejder
 • Delaftale 2 Viborg & Skive, Tømrer- og snedkerarbejder

Indenfor hver delaftale ønsker Hospitalsenhed Midt at indgå rammeaftaler for drift- og bygningsvedligehold med 4 virksomheder. Proceduren for tildeling af rammeaftalerne fremgår af udbudsbetingelserne.

Frist for aflevering af ansøgning

Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 05.07.2016, kl. 12.00.

Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist på følgende adresse:

Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 4
Bygning 7, niveau 4
8800 Viborg
Att. Rikke Hjorth Sørensen

Ansøgningen bedes mærket med emnet: "Ansøgning - Prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser inden for tømrer- og snedkerarbejder for Hospitalsenhed Midt”.

Fremgangsmåde ved ansøgning om prækvalifikation

Ansøger skal anvende nedenstående dokumenter under ”Prækvalifikationsmaterialet” i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

En virksomhed kan ansøge om prækvalifikation på en eller begge delaftaler.

Dokumenterne under ”Udbudsmaterialet” er kun vedlagt til orientering og skal først anvendes, såfremt en virksomhed bliver prækvalificeret til efterfølgende at kunne afgive tilbud på de enkelte delaftaler.

Spørgsmål og svar

Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk, med emnet: "Spørgsmål – Prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser inden for tømrer- og snedkerarbejder for Hospitalsenhed Midt” senest den 21.06.2016, kl. 12.00.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på denne side under punktet ”Spørgsmål & svar”.


Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Prækvalifikationsbetingelser
 • Bilag 1 – Det fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
 • Bilag 2 – Underleverandørerklæring
 • Bilag 3 – Konsortieerklæring 
 • Bilag 4 – Referenceliste
 • Hent prækvalifikationsmaterialet her (Zip, 1.094 kb)

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbetingelser
 • Bilag 1 – Rammeaftale
 • Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation
 • Rammeaftalebilag B – Prisskema
 • Rammeaftalebilag C – AB92 med Ordregivers tilføjelser og afvigelser
 • Bilag 2 – Uddybende beskrivelse af fagområde
 • Bilag 3 – Adresseliste
 • Hent udbudsmaterialet her (Zip, 2.539 kb)

Vejledning til udfyldelse af ESPD
En vejledning til udfyldelse af Bilag 1 - Det fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) findes i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1. 

Spørgsmål & svar
(Opdateres løbende med spørgsmål & svar)

 

Publiceret: 08.06.2016.