EU-udbud 2016/S 216-392846:

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. 

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene E1, 2, 3-DP11-E26 og dækker etablering af energipark med solcelleanlæg til forsyning af det nye hospital, der får et samlet bruttoetageareal på ca. 133.000 m² samt 7.800m² serviceby. Energiparken etableres som markbaseret anlæg med stativer på jorden og skal levere en årlig el-produktion på ca. 950.000 kWh. 

Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Publiceret: 10.11.2016.