EU-udbud 2016/S 093-165691:
 
Begrænset udbud med forhandling i Totalentreprise i forbindelse med byggeri af ny dyrestald, Aarhus.
 
Der ønskes udført fælles faciliteter til dyreeksperimentel forskning (gnavere og andre mindre dyr) primært placeret under terræn i ny DNU park.
 
Dyreeksperimentelle forskningsmodeller er af helt afgørende betydning for udvikling af nye og bedre operationsmetoder, nye og bedre farmaka og nye og bedre teknologier i patientbehandlingen. Det er derfor af stor betydning at udformning/indretning af bygningen som minimum kan leve op til standarder for internationale forskningsmiljøer med høje krav til indeklima og dyrevelfærd.Det samlede areal forventes at ligge i størrelsesordenen 2.600 m². 
 

Ændringer til udbuddet pr. 31. maj 2016:

 

Publiceret: 17.05.2016.

Revideret: 31.05.2016.