EU-udbud 2016/S 217-394996

Regionshospitalet Silkeborg er midt i en proces, som skal forbedre de fysiske rammer på hospitalet. Fase1-3 er afsluttet. Nærværende udbud vedrører fase 4 og 5. 

Fase 4 består af dagkirurgi og skal udvides fra 4 til 5 operationsstuer, blandt andet fordi de eksisterende er for små til visse former for kirurgi. 

Ombygningen forventes, udover at tilføre ekstra kapacitet, også medføre en forbedret logistik og forbedret udnyttelse af operationsstuerne, som tilsammen vil medføre en stærkt optimeret udnyttelse af operationskapaciteten. 

Fase 5 består af personalefaciliteter til støttefunktioner til dagkirurgi og operationsafsnit. Det skal bemærkes, at Regionshospitalet er i fuld drift under hele ombygningen. 

I alt ca. 1.397 m2 bruttoetageareal.

Yderligere oplysninger: 

Anmodning om prækvalifikation skal ske via http://www.rib-software.dk/udbudsportal under TN601907.

Eventuelle spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen og tilhørende svar håndteres via Q/A-funktion på samme portal.

Prækvalifikationsfrist:

9. december 2016 kl. 12.00

 

Publiceret: 09.11.2016.