Projektet udbydes i hovedentreprise med forudgående prækvalifikation. 

Der skal fremsendes ansøgning om prækvalifikation indeholdende regnskab, som viser økonomiske nøgletal samt relevante referencer - se nærmere under punktet "udvælgelseskriterier". 

Materialet skal fremsendes til Niras A/S,

Aaboulevarden 80,

8000 Aarhus C,

att. Nikolaj Holst-Hvitved.

Projektet omhandler opførelse af nyt kapel og kontorområde på AUH i Skejby. Der er tale om en ny tilbygning som bygges på den eksisterende bygning U. 

Bygningen opføres i 2 etager med delvis kælder og opføres i samme stil som øvrige bygninger på det eksisterende AUH Skejby. 

I kælderplan etableres ca. 130 m2 med teknikrum med ventilationsanlæg og elevatorskakt som kobles til den eksisterende kælder. 

I stueplan etableres ca. 470 m2 kapel med dobbelthøjt kapelrum og dertil hørende støttefunktioner såsom fremvisningsrum, kontor og depoter. 

På 1.sal etableres ca. 360 m2 kontorareal med kontorer, møderum og toiletter. 

Opgaven udbydes i hovedentreprise og derudover udføres visse arbejder som rammeudbud - primært installationsarbejde.

Klik her for at se hele udbudsannoncen 

Publiceret: 02.10.2015