Kort beskrivelse

I forbindelse med opførelse af DNV Gødstrup udbydes hermed entreprisen E1,2,3-DP5-E01.

DP5 (delprojekt 5) dækker færdiggørelsesarbejderne for udearealerne i forbindelse med opførelse af det nye hospital. Opgaven udbydes som begrænset udbud i én samlet storentreprise. 

Beskrivelse af udbuddet 

Nærværende storentrepriseudbud omhandler delprojekt 5, DP5-E01, og dækker anlægsgartner- og anlægsarbejder på udearealer for DNV Gødstrup.

Entreprisen består i hovedtræk af:

  • Afrigning af eksisterende byggepladsinstallationer i form af vand-, el- og afløbsinstallationer
  • Fjernelse af byggepladsveje
  • Etablering af parkerings- og vejanlæg
  • Etablering af regnvandsbassiner og regnvandsledninger
  • Etablering af løftepumpestation, spildevandsledninger og brønde
  • Etablering af belysningsanlæg for parkeringspladser, stier og veje
  • Etablering af skilte og kørebaneafmærkning
  • Anlægsgartnerarbejder i form af græssåning samt udplantning af træer og buske
  • Drift og vedligehold frem til aflevering

Omfanget af de enkelte ydelser fremgår af udbudsmaterialet. 

På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads 1. kvartal 2018 og aflevering 1. kvartal 2020.                               

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk   

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN470045 i feltet "offentlige udbud, søgning".

 

Frist for ansøgning om prækvalifikation

9. juni 2017 kl. 12.00.

 

Publiceret: 05.05.2017