Indledning
Udbuddet sker i stor- og fagentrepriser og gennemføres som et begrænset udbud jf. udbudsbekendtgørelse nr.
2016-140281 og udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med reglerne i lov nr.
1564 af 15. december 2015 (”udbudsloven”).
Ordregiver har til hensigt at udvælge 5 tilbudsgivere pr. delkontrakt, der indbydes til at afgive tilbud på opgaven, forudsat der er 5 egnede tilbudsgivere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder ordregivers egnethedskrav, jf. udbudsbekendtgørelsen nr. 2016-140281.
Udbuddet er offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende og TED-databasen ved udbudsbekendtgørelse af 1. november 2016.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Der skal gøres opmærksom på, at tilbudsperioden er som angivet på www.rib-software.dk 

Entrepriseart og omfang

Det Nye hospital i Vest, i daglig tale DNV-Gødstrup, er opdelt i tre etaper, hvor nærværende byggesag indgår som en del af projektets 3. etape. 3. etape indeholder flere delprojekter.
Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside
Nærværende byggesag omfatter således bygge- og anlægsarbejder ved etablering af DP31 Somatik.
Terræn- og landskabsarbejder omkring bygningen er ikke indeholdt i nærværende byggesag.
Projektets Etape 3 for DP31 Somatik, er opdelt i følgende entrepriser:
  • Storentreprise E3-DP31_E1 Råhusentreprisen
  • Storentreprise E3-DP31_E2 VVS og Ventilationsentreprisen
  • Storentreprise E3-DP31_E3 Kompletteringsentreprisen
  • Storentreprise E3-DP31_E4 Lukningsentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP31_E5 Malerentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP31_E6 El-entreprisen
  • Fagentreprise E3-DP31_E7 Gulvbelægningsentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP31_E8 Tagdækningsentreprisen

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet (udbudsbekendtgørelse samt øvrigt udbudsmateriale) er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på www.rib-software.dk under sagsnummer TN329921.
Yderligere oplysninger kan hentes i nedenstående dokument:

Frist for ansøgning om prækvalifikation

2. december 2016 kl. 12.00.

 

Publiceret: 28.11.2016