EU-udbud: 2020/S 023-050458

Udbuddet vedrører anskaffelse af indendørs og udendørs skilte og wayfindingelementer til DNV Gødstrup, omfattende produktion, levering og montering af udendørs og indendørs skilte/wayfindingelementer til fremført el på Regionshospitalet Gødstrup, Psykiatrien og NIDO. De områder som skal skiltes, er indkørselsveje, p-arealer, gangarealer, de primære indgangsarealer, primære gangarealer, hovedtrapperum og patientrettede hovedfunktioner frem til ankomststandere, receptioner og henvendelsessteder samt dørskilte i patientrettede gangforløb.

Opgaven udbydes i fagentreprise og med AB92 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres via Byggeweb, www.rib-software.dk, og udbudsmaterialet findes på adressen www.rib-software.dk/udbudsportal under udbudsnummer TN419964A.

Publiceret: 10.02.2020