Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland forventer i foråret 2015 at udbyde rammeaftaler på runde og anatomisk formede brystimplantater (permanente), temporære brystekspandere, sizere og ekspanderproteser (permanente).

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af de udarbejdede produktkrav samt tilbudslister.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller bør-krav i høringsmaterialet, bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt.

Høringsmøder
Der vil endvidere blive afholdt høringsmøder på Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. fra den 16. februar 2015 og indtil den 25. februar 2015. Her kan alle interesserede potentielle tilbudsgivere give mundtlig respons på materialet. Leverandører som ønsker at deltage i et af disse møder, kan tilmelde sig på følgende e-mail med angivelse af ønsket dato: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk  


Tilmelding til høringsmøder skal ske senest mandag den 16. februar kl. 12.00.

Høringsmaterialet består af:

  • Kravspecifikation
  • Tilbudsliste

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, men brugergruppen vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsmaterialet kan downloades her:

Høringssvar:
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk  
Angiv venligst i emnefeltet: "Udbud af brystimplantater"

Frist:
Høringssvar skal være regionen i hænde senest torsdag den 26. februar 2015 kl. 12.00.

• Publiceret: 06.02.2015.

• Revideret: