Region Midt søger elektroniske kontorskilte som enten kan kommunikere over 433Mhz frekvensbåndet på en nærmere specificeret DASH-7 protokol eller WiFi (via leverandørens egen protokol). 

Hvis leverandøren ikke selv har sendere til skiltene som kan kommunikere over 433Mhz frekvensbåndet, er det også muligt for leverandøren at tilkøbe en senderenhed af regionens samarbejdspartnere på området for trådløs kommunikation, der kan kommunikere over 433Mhz.

Årsagen til at de elektroniske kontorskilte gerne skulle kommunikere over ét af ovenstående to frekvensbånd skyldes, at regionen helst ser, at introduktionen af elektroniske kontorskilte ikke medfølger flere teknologier end den infrastruktur, som regionen selv råder over i forvejen. 

Bilag:

Høringsmøder

Potentielle tilbudsgivere inviteres til at deltage i høringsmøder hos Region Midtjylland, 8200 Aarhus N. Høringsmøderne afholdes enkeltvis og forventes at have en varighed på 1 time.

Følgende tidspunkter er afsat til høringsmøderne: 

  • Onsdag den 24. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 12.00
  • Torsdag den 25. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 12.00
  • Fredag den 26. juni 2015 mellem kl. 8.30 – 12.00  

Tilmelding til høringsmøder:

Tilmelding til høringsmøder skal ske til bibi.nielsen@dnu.rm.dk, tlf. 7846 9811. Der bedes anført antal deltagere samt ønske til dato og tidspunkt. Nærmere info vedrørende mødelokale og mødetid fremsendes til deltagerne efter tilmelding. 

Publiceret: 16.06.2015.

Revideret: