Vejledning til høring

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2015 fersk kød (konventionel og økologisk) og pålæg (konventionel)

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de foreløbige udarbejdede produktkrav samt øvrige betingelser. 

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og give skriftlige tilbagemeldinger inden udløb af høringsperioden. Derefter vil vi gerne invitere til individuelle høringsmøder den 24. eller 25. september 2015 á 30 minutters varighed. Der er mulighed for at tilmelde sig hurtigst muligt. Møderne vil foregå i Regionshuset på Olof Palmes Allé 15, Aarhus Nord. Læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor. 

Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringsmøde, vil de skriftlige høringssvar selvfølgelig blive gennemlæst og inddraget på lige vilkår som møderne. 

Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringsmøde eller udelukkende sender et skriftligt høringssvar, er det vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og der kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller konkurrenceparameter bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt. 

Høringsmaterialet består af: 

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af høringsmaterialet. Det vil blive vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale. 

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen. 

Tilmelding til høringsmøder bedes senest den 21. september 2015 sendt til Anne.Olsen@stab.rm.dk.    

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Anne.Olsen@stab.rm.dk. Angiv venligst i emnefeltet: ”Høring på kød og pålæg” 

Skriftlige høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 22. september 2015 kl. 14.00.

Publiceret: 08.09.2015

Revideret: