Vejledning til høring

Region Midtjylland forventer i sensommeren 2015 at udbyde en rammeaftale på hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). 

Der gøres opmærksom på, at kravspecifikationer og tilbudslister er opdelt i sin nuværende form, men at det ikke forventes, at udbuddet opdeles i delaftaler. Det forventes derfor, at der kun vil blive udbudt en rammeaftale gældende for både Dagkirurgisk Afdeling og FAM på DNU. 

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav. 

Region Midtjylland indbyder af den grund alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringsvaret vedrører en bestemt position i tilbudslisten eller et bestemt mindstekrav/konkurrenceparameter i kravspecifikationen, bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt. 

Høringsmaterialet består af følgende:

 • Kravspecifikationerne for Dagkirurgisk Afdeling og FAM indeholdende en række mindstekrav (Krav som skal opfyldes) og konkurrenceparametre (Ønsker som helt eller delvist kan opfyldes). 

  Region Midtjylland ønsker at gøre opmærksom på, at flere af mindstekravene og konkurrenceparametrene går igen ved hvert dokument.

 • Tilbudslisterne for Dagkirurgisk Afdeling og FAM. 
  Bemærk, at tilbudslisten består af 2 regneark – et for hvert vareområde.

Region Midtjylland opfordrer til nøje at gennemgå tilbudslisterne i henhold til de udbudte løsninger.

 • Kontraktbilag vedrørende:
  • Funktionsdiagram Anæstesisug
  • Funktionsbeskrivelse for Anæstesisug
  • Funktionsdiagram Diatermisug
  • Funktionsbeskrivelse for Diatermisug
  • Dekontaminering A4 (FAM)
  • CT – scanner A4 (FAM)
  • Akut behandlingsrum A4 (FAM)
  • US.-rum A4 (FAM)
  • Traume – 2 pladser A4
  • Traume – 1 plads A4
  • Hængesøjler – FAM (FAM 1 & 2)
  • Hængesøjler – Dekontaminering (FAM 3)
  • Hængesøjler – Anæstesi, Plan 1 (DAG 1)
  • Hængesøjler – Anæstesi, Plan 2 og 3 (DAG 1)
  • Hængesøjler – Kirurgi Plan 1 (DAG 2)
  • Hængesøjler – Kirurgi, Plan 2 og 3 (DAG 2)
  • Operationsstue – 52 m2 A4 (DAG)
  • Operationsstue – 60 m2 A4 (DAG)

Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål, men det vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet. 

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. 

Høringsmaterialet kan downloades her:

 

Skriftlige høringssvar bedes fremsendes til: jacob.prange@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng”. 

Høringssvar skal være regionen i hænde senest den 26. juni 2015, kl. 12:00.

Publiceret: 09.06.2015. 
Revideret: