Høring i forbindelse med kommende udbud på hardware til lokalebookning. 

Lokalebookingssystem

I dag har Region Midtjylland et lokalebookingssystem, Pronestor, som muliggør bookning af lokaler via Outlook og webbrowser både på tablets og mobiltelefoner. Yderligere kan systemet give et samlet overblik over bookede lokaler indenfor et givent område (fx på en storskærm). Til alle bookninger kan desuden tilknyttes forplejning og ressourcer. 

Hardware

Til ovenstående bookingsystem, Pronestor, har Region Midtjylland behov for et digital skilt/tablet, som giver mulighed for direkte bookning af det pågældende eller nærliggende lokale. Det er påtænkt, at løsningen skal hænge foran udvalgte møderum og konferencerum. Der er behov for, at skiltet skal kunne indpakkes/rammes ind, således at det både er sikret mod tyveri, men også designmæssigt matcher både den statiske og digitale skiltning på resten af DNU. 

I forbindelse med opstart af udbud på hardware til lokalebookning indbydes til høring blandt potentielle bydere. 

Bilag:

Høringsmøder

Der kan bookes møder på følgende tidspunkter:

29. februar 2016 kl. 9.30, kl. 10.10, kl. 11.20, kl. 13.00 og kl.14.10.

1. marts 2016 kl. 9.00, kl. 10.10, kl. 11.20 og kl. 13.00.

Afholdelse i Århus N. 

Henvendelse og tilmelding bedes ske til Torben Trangbæk, e-mail: torben.trangbaek@stab.rm.dk

Tilmelding foregår efter princippet "først til mølle", oplys venligst kontaktperson, mail og telefonnummer samt antal deltagere. 

Bekræftelse på deltagelse følger.

Ændringer til udbuddet pr. 11. februar 2016:

  • Beskrivelsen af udbuddet er dags dato opdateret med yderligere information ovenfor

Publiceret: 28.01.2016.

Revideret: 11.02.2016.