Vejledning til skriftlig høring

Region Midtjylland forventer sidst i 2015 at udbyde en rammeaftale på mobile operationslejer til Region Midtjylland, herunder DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Region Midtjylland opfordrer af den grund alle potentielle tilbudsgivere til at afgive skriftligt høringssvar om den vedhæftede kravspecifikation.

Den skriftlige besvarelse bedes indeholde kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder, og må yderligere meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringssvaret vedrører et bestemt mindstekrav/konkurrenceparameter i kravspecifikationen, bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt. 

Der forventes at blive udbudt en samlet delaftale med en leverandør.

Deadline for skriftlige høringssvar:

Senest fredag den 23. oktober 2015 kl. 12.00.


Materialet består af følgende:

  • Kravspecifikation indeholdende en række mindstekrav (Krav som skal opfyldes) og konkurrenceparametre (Ønsker som helt eller delvist kan opfyldes).

Der vil ikke kunne forventes svar på evt. spørgsmål, men det vil blive vurderet, hvorvidt dette vil give anledning til ændringer i materialet. Skriftlige svar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsmaterialet kan downloades her:

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til:

Udbudsansvarlig indkøber 
Jacob Prange 
E-mail: jacob.prange@stab.rm.dk


Angiv venligst i emnefeltet: ”Høringssvar på mobile operationslejer”. 

Høringssvar skal være regionen i hænde senest den 23. oktober 2015 kl. 12.00. 

 

Publiceret: 09.10.2015.