Vejledning til høring

Region Midtjylland forventer i foråret/sommeren 2015 at udbyde rammeaftaler på OP-sugeslanger og sugeposer. (Se opdelingen i delaftaler nedenfor).

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav.

Region Midtjylland indbyder af den grund alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringsvaret vedrører en bestemt position i tilbudslisten eller et bestemt mindstekrav/konkurrenceparameter i kravspecifikationen, bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.

Høringsmaterialet består af følgende:

 • Kravspecifikation med en række mindstekrav (Krav som skal opfyldes) og konkurrenceparametre (Ønsker som helt eller delvist kan opfyldes).
  Bemærk, at kravspecifikationen er opdelt i 18 regneark – et regneark for hver delaftale. I kravspecifikationens vejledning findes en oversigt med link til de enkelte delaftaler. Kommentarer kan indføres direkte under hver delaftale.

  Region Midtjylland ønsker at gøre opmærksom på, at flere af mindstekravene og konkurrenceparametrene går igen ved delaftalerne.

 • Tilbudslisten til de enkelte delaftaler.
  Bemærk, at tilbudslisten består af 6 regneark – et for hvert vareområde. (med undtagelse af vareområde 1, som er opdelt i to regneark)

  Region Midtjylland opfordrer til nøje at gennemgå tilbudslisternes angivelse af størrelse, form, hårdhed mv.

 • Kontraktbilag vedrørende montering af sugekanistre (kun gældende for delaftale 4A – sugeposer og sugekanistre)
  Bemærk, at der er tale om to kontraktbilag. Det ene kontraktbilag indeholder vilkår for montering/udskiftning af sugekanistre. Det andet kontraktbilag indeholder en oversigt over, hvilke hospitalsafdelinger, som i dag har sugekanistre monteret.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål, men brugergruppen vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændrin-ger i materialet.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsmaterialet kan downloades her:

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Ebbe.soerensen@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af OP sugeslanger og sugeposer”.

Høringssvar skal være regionen i hænde senest den 30. april 2015, kl. 12:00.

Udbuddets opdeling i delaftaler er som følger:

VAREOMRÅDE & DELAFTALER
VAREOMRÅDE 1: OP SUGESÆT
- Delaftale 1A: Sugesæt m/ergonomiske håndtag
- Delaftale 1B: Sugesæt u/ergonomiske håndtag
- Delaftale 1.1C: Sugesæt - Poole-, vinklet, m/håndtag og slange
- Delaftale 1.2C: Sugesæt - Poole-, lige, m/håndtag og slange
- Delaftale 1D: Sugeligatorsæt - hæmoride- med håndtag & slange
- Delaftale 1E: Sugesæt Tracheal

VAREOMRÅDE 2: OP SUGESLANGER
- Delaftale 2A: Sugeslanger/forlængerslanger i rulle
- Delaftale 2B: Sugeslange/forlængerslange i stk. u/vakuumkontrol
- Delaftale 2C: Sugeslange/forlængerslange i stk. m/vakuumkontrol

VAREOMRÅDE 3: ABORT SUG
- Delaftale 3A: Abortcuretter og slange

VAREOMRÅDE 4: SUGEPOSER MED TILBEHØR
- Delaftale 4A: Sugeposer og sugekanister m.m.

VAREOMRÅDE 5: METALSUG
- Delaftale 5A: Bronkoskopisug
- Delaftale 5B: Otologisug
- Delaftale 5C: Nasalsug type Ferg t/kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Delaftale 5D: Endonasal sug, t/kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Delaftale 5E: Nasalsug, t/kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Delaftale 5F: Otologisug / øresug med knopkanyle

Invitation til produktpræsentation

(kun gældende for delaftale 4A – Sugeposer, sugekanistre mv.)

Region Midtjylland inviterer i forbindelse med høringen alle potentielle tilbudsgivere til en produktpræsentati-on vedrørende delaftale 4A – Sugeposer, sugekanistre mv.

Produkterne skal præsenteres foran ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der anvender produkterne.

Formålet med produktpræsentationen er at øge brugergruppens produktkendskab. Tilbudsgivere bedes af den grund bygge præsentationen op omkring høringsmaterialet – dvs. tilbudslisten, kravspecifikationen samt kontraktbilagene vedrørende montering af sugekanistre.

Ordregiver ønsker således ikke en præsentation af organisation og/eller firma.

Ved præsentationen vil det ikke være muligt at tilslutte vakuum. Der vil være borde og projekter til rådighed. Øvrige remedier skal tilbudsgiver selv medbringe.

Produktpræsentationen vil finde sted den 5. maj 2015 på Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N.

Frist for tilmelding til produktpræsentationen
er den 24. april 2015 kl. 16:00. Tilmeldingen bedes fremsendt til Ebbe.soerensen@stab.rm.dk. Angiv venligst i emnefeltet: ”Tilmelding produktpræsentation – OP-sugeposer, sugekanistre mv.”

Nærmere tidspunkt og lokale for produktpræsentationen vil blive fremsendt efter tilmeldingen.

Bemærk venligst! Såfremt tilbudsgiver finder uhensigtsmæssigheder i høringsmaterialet, bedes tilbudsgiver ligeledes fremsende skriftligt høringssvar. Se "Vejledning til høring" ovenfor.

• Publiceret: 09.04.2015.

• Revideret: