Høring forud for udbud på overfaldsalarmsløsning

Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Skejby inklusive Nyt Psykiatrisk Center Skejby forbereder et udbud på en overfaldsalarmsløsning, som skal kunne anvendes på hele det kommende AUH under fælles tag, dvs. også på det eksisterende hospital i Skejby.

Det bliver et regionalt udbud, således at løsningen også kan anvendes på Region Midtjyllands øvrige hospitaler og institutioner.

Forud for udbuddet ønskes en dialog med markedet omkring nuværende status, trends og funktionalitet af entrepriseløsninger indenfor overfaldsalarmløsninger.

Som udgangspunkt ønskes en løsning, som baserer sig på den it-infrastruktur, der i forvejen er under etablering på DNU og i Nyt Psykiatrisk center samt på det allerede eksisterende hospital.

Høringen har bl.a. til formål at undersøge muligheden for at finde en løsning, der i videst mulig omfang kan fungere med denne infrastruktur.

Bilag:

Høringsmøder

I forbindelse med opstart af udbud på overfaldsalarmsystem, indbydes til høring blandt potentielle bydere. 

Der kan bookes møder på følgende tidspunkter

Den 7. marts 2016 kl. 9.00, kl. 11.30 og kl. 13.40, og

den 8. marts 2016 kl. 8.30, kl. 10.40 og kl. 13.15.

Afholdelse i Århus N. 

Henvendelse og tilmelding bedes ske til torben.trangbaek@stab.rm.dk

Tilmelding foregår efter princippet "først til mølle" og oplys venligst kontaktperson, mail og telefonnummer samt antal deltagere. 

Bekræftelse på deltagelse følger. 

Publiceret: 01.02.2016.