Region Midtjyllland har udarbejdet udkast til udbudsmateriale på en overfaldsalarmsløsning, som skal kunne anvendes på hele det kommende AUH under fælles tag, dvs. også på det eksisterende hospital i Skejby. 

Det bliver et regionalt udbud, således at løsningen også kan anvendes på Region Midtjyllands øvrige hospitaler og institutioner. 

Forud for udbuddet ønskes en dialog med markedet omkring udkast til udbudsmaterialet, som kan rekvireres hos Torben Trangbæk på nedenstående mailadresse. 

Torben Trangbæk, e-mail: tortra@rm.dk, tlf. 78414508.

Der afholdes besigtigelse den 21. juni 2016 kl. 9 – 11.30.

Der afholdes høringsmøder den 21. juni 2016 kl. 12 – 16 og den 22. juni 2016 kl. 8 - 16.

Der er høringsfrist den 24. juli 2016, men gerne hurtigst muligt.

Vi forventer skriftlige tilbagemeldinger til materialet og meget gerne på ”Kommentarskema til høring overfaldsalarmsystem”.

Hent udbudsmaterialet herunder, 8. juni 2016:

 

Publiceret: 07.06.2016.

Revideret: 08.06.2016