Region Midtjylland udbyder i august/september 2015 udbud vedr. procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer. 

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt, at lave høring af det foreløbige materiale. 

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og vil gerne invitere til et høringsmøde den 19. eller 20. august 2015. Ordregiver har planlagt at afholde individuelle høringsmøder med de potentielle tilbudsgivere, som tilmelder sig. Ordregiver fastsætter, efter tilmeldingsfristens udløb, en plan for mødernes forløb og melder herefter tilbage til tilbudsgiverne om mødetidspunkt og sted. Møderne vil foregå i regionshuset på Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor. 

Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringsmøde, er der også mulighed for at fremsende skriftligt høringssvar. 

Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringsmøde eller sender et skriftligt høringssvar, er det vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og der kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller konkurrenceparameter bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt. 

Høringsmaterialet består af: 

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøb & Medicoteknik og hvis det er hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra Region Midtjyllands hospitaler. 

Det vil blive vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale. 

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. 

Tilmelding til høringsmøder bedes ske senest den 18. august 2015 sendt til: tania.soerensen@stab.rm.dk 

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt senest den 21. august 2015 kl. 14.00 til: tania.soerensen@stab.rm.dk 

Angiv venligst i emnefelt: Høring af procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer.

Ændringer til materialet pr. 12. august 2015:

  • Ny tilbudsliste er dags dato indsat ovenfor

Ændringer til materialet pr. 14. august 2015:

  • Ny tilbudsliste er dags dato indsat ovenfor
    Der er tilføjet et nyt ark "Forside pr. pakke"
  • Udbudsbekendtgørelse

 

Publiceret: 11.08.2015.
Revideret: 14.08.2015.