Region Midtjylland udbyder i sommeren/efteråret 2015 produkter til Kardiologisk Intervention (invasiv diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom). 

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de foreløbige udarbejdede produktkrav. 

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og vil gerne invitere til et høringsmøde den 18. eller 19. maj 2015. Ordregiver har planlagt, at afholde individuelle høringsmøder med de potentielle tilbudsgivere, som tilmelder sig. Ordregiver fastsætter, efter tilmeldingsfristens udløb, en plan for mødernes forløb og kan herefter melde tilbage til tilbudsgiverne om mødetidspunkt og sted. Møderne vil foregå i regionshuset på Olof Palmes Allé 15, Aarhus Nord, læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor. 

Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringsmøde, er der også mulighed for at fremsende skriftligt høringssvar. 

Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringsmøde eller sender et skriftligt høringssvar, er det vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og der kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller konkurrenceparameter bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt. 

Høringsmaterialet består af: 

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af høringsmaterialet. Det vil blive vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale. 

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. 

Tilmelding til Høringsmøder bedes senest den 14. maj 2015 sendt til Anette.Christiansen@stab.rm.dk

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Anette.Christiansen@stab.rm.dk

Angiv venligst i emnefeltet: ”Høring af produkter til kardiologisk intervention”

Skriftlige høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 22. maj 2015, kl. 14:00.

Supplerende oplysninger pr. 5 maj 2015:

Publiceret: 30.04.2015.

Revideret: 05.05.2015.