Vejledning til høring

Region Midtjylland udbyder i sommeren/efteråret 2015 trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer. 

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de foreløbige udarbejdede produktkrav. 

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og give skriftlige tilbagemeldinger inden udløb af høringsperioden. Derefter vil vi gerne invitere til høringsmøder i uge 31-32 2015. Ordregiver har planlagt, at afholde individuelle høringsmøder med de potentielle tilbudsgivere, som tilmelder sig. Ordregiver fastsætter, efter tilmeldingsfristens udløb, en plan for mødernes forløb og kan herefter melde tilbage til tilbudsgiverne om mødetidspunkt og sted. Møderne vil foregå i regionshuset på Olof Palmes Allé 15, Aarhus Nord, læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor. 

Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringsmøde, vil de skriftlige høringssvar selvfølgelig blive gennemlæst og inddraget på lige vilkår som møderne. 

Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringsmøde eller udelukkende sender et skriftligt høringssvar, er det vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og der kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller konkurrenceparameter bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt. 

Høringsmaterialet består af: 

  • Vejledning til høring, indeholdende bl.a. uddrag af udbudsbetingelserne,
  • Kravspecifikation, og
  • Kontraktbilag 2, Tilbudslisten. Denne består af en Excel-mappe med tilbudslisterne til de enkelte delaftaler fordelt på hver deres fane.  

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af høringsmaterialet. Det vil blive vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale. 

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. 

Høringsmaterialet kan downloades her:

Tilmelding til Høringsmøder bedes senest den 24. juli 2015 sendt til Anne.Olsen@stab.rm.dk 

 

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Anne.Olsen@stab.rm.dk

Angiv venligst i emnefeltet: ”Høring af trokarer, staplere og relaterede forbrugsvarer”

 

Skriftlige høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 24. juli 2015, kl. 14:00.

 

Publiceret: 12.06.2015

Revideret: