1. Baggrund
”Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland – et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen” (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling af det telemedicinske område i Region Midtjylland. Strategien blev godkendt af Regionsrådet i 2011. I forlængelse heraf blev Center for Telemedicin etableret i april 2012.
Af strategien fremgår det, at organiseringen af den telemedicinske indsats med en projektorganisering skal evalueres ved afslutningen af den 2-årige periode, i forbindelse med overgang til drift.

2. Opgaven
Styregruppen for Telemedicin ønsker en evaluering med fokus på projektorganiseringen som beskrevet i ”Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland – et bidrag til fremtidens sundhedsvæsen”. Strategien blev igangsat i 2012.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Afsættet for evalueringen er hhv. ”Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland – et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen” (2011), og ”Center for Telemedicin, Strategi 2013-2014. Mission, vision, værdier og strategiske indsatser” (godkendt af Styregruppen for Telemedicin, september 2013).

Tryk her for at se hele beskrivelsen.
 
En nærmere beskrivelse af opgaven findes i bilag 1: ”Opgavebeskrivelse”.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af tilbud er 19. januar 2015.
 
Tilbud fremsendes elektronisk til centerfortelemedicin@rm.dk
Spørgsmål til udformningen af tilbuddet kan rettes til centerchef Britta Ravn, e-mail: brirav@rm.dk, tlf. 2342 6734.

 • Publiceret: 18.12.2014.

 • Revideret: