Til potentielle tilbudsgivere
Region Midtjylland udbyder medio 2015 udbud vedrørende elektriske kontorskilte.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at afholde dialogmøder med potentielle tilbudsgivere på området.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til ved dialogmødet at gennemgå deres sortiment indenfor elektriske kontorskilte med følgende funktioner:

  • Skærmene skal være i en elektronisk form. Dette kunne eksempelvis være e-inks, e-fleks mv.
  • Skærmene skal kunne rumme navne, titler og rumnumre.
  • Skærmene skal være trådløse både med hensyn til strøm og kommunikation.

Ordregiver ønsker at se produkterne og gennemgå specifikationerne med henblik på at kunne udfærdige den mest optimale kravspecifikation og tilbudsliste. De potentielle tilbudsgivere opfordres til at komme med et forslag til, hvornår dialogmødet ønskes afviklet i ugerne 11 eller 12.

Ønsket deltagelse i dialogmødet bedes fremsendt til:

louise.lucassen@rm.dk   

Tilmelding bedes mærket:
"Dialogmøde vedr. udbud af elektroniske kontorskilte".

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding skal være regionen i hænde senest tirsdag den 3. marts 2015 kl. 14.00.
 

 • Publiceret: 24.02.2015.

 • Revideret: