Region Midtjylland udbyder i foråret 2015 udbud vedrørende hængesøjler, operationslamper og monitorophæng, som blandt andet skal anvendes i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Forud for udbudsmaterialets udfærdigelse og offentliggørelse indbydes alle potentielle tilbudsgivere derfor til individuelle dialogmøder, hvor der vil være mulighed for at præsentere og gennemgå sit sortiment indenfor området.

Vi ønsker i forbindelse med dialogmøderne blandt andet at se og gennemgå specifikationerne for produkterne med henblik på at kunne udfærdige den mest optimale kravspecifikation og tilbudsliste til udbudsmaterialet.

Interesserede og potentielle tilbudsgivere opfordres til at komme med et forslag til, hvorledes et sådant dialogmøde bedst afvikles.

Dialogmøderne vil finde sted i uge 7 og 8.

Ønske om deltagelse samt forslag til afvikling af dialogmødet bedes fremsendt til:
Udbudsansvarlig indkøber
Jacob Prange
E-mail: jacob.prange@stab.rm.dk


Tilmelding bedes mærket:
Dialogmøde vedr. udbud af hængesøjler, operationslamper og monitorophæng.

Tilmeldingsfrist:
Tilmeldingsfrist for deltagelse er senest den 04.02.2015.

• Publiceret: 22.01.2015.

• Revideret: