Til potentielle tilbudsgivere:
Med henblik på tilrettelæggelsen af det kommende udbud af respiratorer til intensiv ønsker regionen at have en forudgående teknisk dialog med interesserede tilbudsgivere.
 
Forud for udbudsmaterialets udfærdigelse og offentliggørelse indbydes alle potentielle tilbudsgivere derfor til individuelle dialogmøder, hvor der vil være mulighed for at præsentere og gennemgå sit sortiment indenfor området. Vi ønsker i forbindelse med dialogmøderne blandt andet at se og gennemgå specifikationerne for produkterne med henblik på at kunne udfærdige den mest optimale kravspecifikation og tilbudsliste til udbudsmaterialet. 
 
Dialogmøderne vil finde sted den 22. maj 2015 i tidsrummet mellem kl. 08.00 - 15.00.
 
Nærmere information om tid og sted, tilgår ved tilmelding. 
 
Tilmeldingsfrist:
Såfremt man er interesseret i at deltage i et dialogmøde, skal tilmelding sendes til Christina Meiner, på christina.meiner@stab.rm.dk  senest den 13. maj 2015.
 
Publiceret: 24.04.2015.

Revideret: