Med henblik på tilrettelæggelsen af det kommende udbud af kontormøbler på vegne af Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark ønsker regionerne at have en forudgående teknisk dialog med interesserede tilbudsgivere.

Dialogmøderne vil blive afholdt enkeltvis mandag den 27. april 2015 hos Region Midtjylland.

Nærmere information om tid og sted tilgår.

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding sendes til Thomas K. Krægpøth, e-mail: thomas.kraegpoth@stab.rm.dk senest den 10. april 2015 kl. 10:00. Emnefelt: "Tilmelding til teknisk dialog - udbud af møbler".

 

• Publiceret: 01.04.2015.

• Revideret: