Fællesudbud af telemedicin - infrastruktur

EU-udbud: 2017/S 229-477527

Udbudsbekendtgørelsen kan hentes på følgende link:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477527-2017:TEXT:DA:HTML

Publiceret: 29.11.2017