Udbuddet omfatter en offentlig rådgiverkontrakt vedrørende udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. Udbuddet gennemføres som en konkurrencepræget dialog med forudgående prækvalifikation, hvilket indebærer at alene prækvalificerede har ret til at deltage i dialogfasen og afgive et eventuelt tilbud.

EU Udbud nr. 2018/S 015-030772

Hent udbudsmaterialet herunder: 

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 25. januar 2018:

  • Rettelsesblad 1 (pdf, 191 kb)
  • 3 dokumenter: Konkurrencebetingelser, produkt- og ydelsesbeskrivelse samt rådgivningsaftalen er dags dato udskiftet ovenfor

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 2. februar 2018:

  • Rettelsesblad 2 (pdf, 324 kb)
  • 2 ESPD dokumenter er dags dato udskiftet ovenfor

Frist for modtagelse af ansøgninger:

19. februar 2018 kl. 12.:00

 

Publiceret: 22.01.2018

Revideret: 02.02.2018