Markedsundersøgelse

Afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital ønsker at indgå i et partnerskab med en leverandør med henblik på at driftsoptimere materialehåndteringen på afdelingen. Afdelingen ønsker en leverandør, som har erfaring med en sådan driftsoptimering fra lignende opgaver og gerne fra en kardiologisk afdeling. Endvidere er det en fordel, at leverandøren har kendskab til hospitalsdrift generelt og mere konkret kendskab til vareflow, lagersammensætning og arbejdsgange på kardiologisk laboratoriestuer.

Baggrund

Afdelingen for Hjertesygdomme varetager styring af budget og indkøb af implantater og devices mv., som anvendes i forbindelse med avancerede og højtspecialiserede hjerteprocedurer. Afdelingen ønsker en øget professionalisering af materialehåndteringsområdet med henblik på driftsoptimering, herunder bl.a. nedbringelse af spild, datadrevet beslutningsgrundlag og frigørelse af sygeplejersker til kerneopgaven. I optimeringen skal der være fokus på, at kompetencer internt i afdelingen vedr. materialestyring fastholdes og udvikles gennem partnerskabsperioden.

Frist

AUH ønsker, at interesserede leverandører kontakter Indkøb & Medicoteknik (thomas.jensen@stab.rm.dk) senest den torsdag den 14. juli 2022 kl. 12:00.

Publiceret: 28.06.2022