Vejledning til teknisk dialog

Region Midtjylland forventer i sensommeren 2015 at udbyde en rammeaftale på endoskopvaskemaskiner og tørreskabe til Region Midtjylland, herunder DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Region Midtjylland indbyder af den grund alle potentielle tilbudsgivere til teknisk dialog om den vedhæftede kravspecifikation.

Der vil være mulighed for individuelle dialogmøder og/eller fremsendelse af skriftlige svar. Ved skriftlige svar bedes besvarelserne indeholde kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder, og må yderligere meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringsvaret vedrører et bestemt mindstekrav/konkurrenceparameter i kravspecifikationen, bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt. 

Tidsplan for teknisk dialog:

Afholdelse af dialogmøder: Uge 27, 32 og 33

Skriftlig svarfrist 1: Senest fredag d. 31. juli kl. 12.00

Skriftlig svarfrist 2: Senest fredag d. 14. august kl. 12.00

Det forventes, at kravspecifikationen løbende vil blive opdateret fra uge 31 og frem, hvorfor alle potentielle tilbudsgivere bedes holde sig orienteret for ændringer i materialet.

Materialet består af følgende:

  • Kravspecifikation indeholdende en række mindstekrav (Krav som skal opfyldes) og konkurrenceparametre (Ønsker som helt eller delvist kan opfyldes). 

Ved den tekniske dialog vil der ikke kunne forventes svar på evt. spørgsmål, men det bliver vurderet, hvorvidt dette vil give anledning til ændringer i materialet. Skriftlige svar vil ikke blive offentliggjort. 

Høringsmaterialet kan downloades her:

Tilmelding til  individuelle dialogmøder samt skriftlige svar bedes fremsendes til:

Udbudsansvarlig indkøber 
Jacob Prange 
E-mail: jacob.prange@stab.rm.dk

Angiv venligst i emnefeltet: ”Teknisk dialog om endoskopvaskemaskiner og tørreskabe”. 

Høringssvar skal være regionen i hænde i henhold til tidsplanen.

Ændringer til høringsmaterialet pr. 7. august 2015:

  • Opdateret kravspecifikation er dags dato uploaded ovenfor


Publiceret: 30.06.2015.
Revideret:  07.08.2015