Vejledning til teknisk dialog

Region Midtjylland forventer i starten af 2016 at udbyde en rammeaftale på klinisk ernæring og utensilier til Region Midtjylland og de i Region Midtjylland tilhørende kommuner.

Region Midtjylland indbyder af den grund alle potentielle tilbudsgivere til teknisk dialog herom. Formålet med den tekniske dialog er

  1. at få identificeret de muligheder og udfordringer markedet ser i et fællesudbud på området samt 
  2. at give tovholderne på udbuddet et bedre markeds- og produktkendskab.

Der vil være mulighed for individuelle dialogmøder, og afhængig af dialogmødets indhold, jf. ovenstående, aftales det nærmere, hvor mødet afholdes. Region Midtjylland forbeholder sig dog ret til at afholde mødet i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N.

Tidsplan for teknisk dialog:

Afholdelse af dialogmøder: Uge 40-44

Tilmelding til individuelle dialogmøder bedes fremsendt til:

Udbudsansvarlig indkøber 
Jacob Prange 
E-mail: jacob.prange@stab.rm.dk

Angiv venligst i emnefeltet: ”Teknisk dialog om klinisk ernæring og utensilier”. 

Publiceret: 17.09.2015.