Udbuddet gennemføres som led i ”Scale-up Denmark”. Scale-up Denmark etableres af de fem regioner som et fælles program for perioden 2016-2019. Scale-up Denmark er et tværregionalt erhvervsfremmeinitiativ, som, med støtte fra EU’s regionalfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler, har til formål at skabe flere vækstvirksomheder gennem afvikling af intensive trænings- og sparringsforløb for en række virksomheder med stort vækstpotentiale inden for fokusområderne for den regionale specialisering i overensstemmelse med de regionale vækst- og udviklingsstrategier. 

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere og drive acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Udbuddet omhandler delaftalerne ”oplevelseserhverv” samt ”Robotteknologi”. 

Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt i Kontraktbilag 2a om de regionale specialiseringer.

EU-udbud nr. 2017/S 025-044072:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Fra informationsmødet 28. februar 2017:

Det blev pointeret, at man som budgiver ikke er underlagt EU's Regionalfond. Som budgiver indgår man kontrakt med Region Midtjylland, der er operatøren i regionalfondsregi. Som budgiver skal man altså ikke aflægge regnskab som regionalfondsoperatør, men i stedet levere fakturaer for udført arbejde, opgjort på timebasis. 

Udbudsmaterialet skal læses med dette for øje. Det betyder, at budgivers timepris skal tage højde for de udgifter til kørsel, tryksager og forplejning, som ikke vil blive dækket specifikt af Region Midtjylland.

Det er således alene tidsforbruget, der vil kunne medtages i forbindelse med den kvartalsvise fakturering af grundbetaling, jf. kontraktens punkt 8.3.

Fra informationsmødet 28. februar 2017:

Rettelsesblad til kravspecifikation pr. 14. marts 2017:

  • Rettelsesblad (Pdf, 98 kb)
  • Kontraktbilag 2b - Kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor
    Følgende rettelser er foretaget i dokumentet:
  • Side 5, næstsidste afsnit: Kontraktens ordinære løbetid på "3 år" rettes til "2 år". 
  • Afsnit 2.3, næstsidste bullet: Fremdriftskravet ændres til deltagerdokumentation fra 4 virksomheder pr. 1/12-17 og 4 pr. 1/4-18 til 8 virksomheder pr. 15/2-18.

Spørgsmål og svar pr. 17. marts 2017:

Spørgsmål og svar pr. 22. marts 2017:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 50 kb)
    Svar i spørgsmål 1.1. er revideret

Spørgsmål og svar pr. 24. marts 2017:

Tilbudsfrist:

30. marts 2017 kl. 12:00

 

Publiceret: 07.02.2017

Revideret: 24.03.2017