Kontrakten vedrører anskaffelse, levering (herunder uddannelse af superbrugere og teknisk personale), vedligeholdelse og support af et PDM-system til Region Midtjylland. 

I forbindelse med leveringen af systemet, skal der etableres en række integrationer, herunder til regionens EPJ, ligesom systemet efter levering løbende ønskes videreudviklet, således det i videst muligt omfang er opdateret i forhold til regionens kritiske systemer og medicotekniske udstyr.

Idet regionen på nuværende tidspunkt (delvist) anvender forskellige PDM-systemer på de 7 regionshospitaler, er det regionens ønske at konsolidere disse, således at det samme system anvendes på samtlige hospitaler samt på de hospitaler, der ikke måtte anvende et PDM-system i forvejen.

Udbuddet vedrører således anskaffelse, levering (herunder uddannelse af superbrugere og tekniske medarbejdere) samt efterfølgende vedligeholdelse og support af et PDM-system, og har til formål at etablere et velfungerende PDM-system på samtlige anæstesi-, opvågnings- og intensivpladser i Region Midtjylland med henblik på en øget kvalitet i patientbehandlingen.

Herudover er det formålet at sikre digitalisering på samtlige anæstesi- og intensivafdelinger, og derigennem sikre et sammenhængende patientforløb samt kvalitet i registrering og præsentation af data indenfor anæstesi, opvågning og intensiv.

Videre skal PDM-systemet ud fra ovenstående hovedformål fungere i sammenhæng med Region Midtjyllands EPJ og medicotekniske udstyr.

EU-udbud 2017/S 015-023977:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 21. marts 2017:

Uploaded: 23.01.2017

Revideret: 21.03.2017