Region Midtjylland udbyder behandling indenfor plastikkirurgi efter stort vægttab (sundhedsydelser). 

Formålet med dette udbud af plastikkirurgi efter stort vægttab er at sikre patienter en kort ventetid til operation og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et privathospital eller klinik, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet. 

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Udbuddet består af én samlet rammeaftale og indgås med én leverandør. Aftalen udbydes som en 1-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.  

Region Midtjylland forventer et årligt behov for ca. 100 plastikkirurgiske vurderinger og heraf ca. 80-90 plastikkirurgiske operationer. Det skal dog understreges, at det forventede antal udredninger og/eller behandlinger er baseret på et skøn fra udbyders side. Skønnet er baseret på regionens hospitalers tilbagemeldinger om behov og volumen i 2017. Ordregiver kan således ikke garantere en vis volumen, idet antallet af udrednings- og/eller behandlingsforløb er baseret på et skøn – derfor er aftalen en rammeaftale. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 30. juli 2018:

Tilbudsfrist:

Mandag den 8. august 2018 kl. 12:00

Publiceret: 11.06.2018

Revideret: 30.07.2018