Region Midtjylland udbyder behandling indenfor rygkirurgi – lumbale rygoperationer (sundhedsydelser). 

Formålet med dette udbud af rygkirurgi er at sikre patienter en kort ventetid til operation og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et privathospital eller klinik, der kan udføre undersøgelse og operation senest 30 dage fra henvisningstidspunktet. 

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Udbuddet består af én aftale; levering af lumbale rygoperationer. Aftalen udbydes som et 1-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Regionen agter at indgå rammeaftale med én leverandør.

Region Midtjylland forventer et årligt behov for ca. 130 lumbale rygoperationer og forløb. Det skal dog understreges, at det forventede antal udredninger og/eller behandlinger er baseret på et skøn fra udbyders side. Skønnet er baseret på regionens hospitalers tilbagemeldinger omkring kapacitetsudfordringer. Ordregiver kan således ikke garantere en vis volumen, idet antallet af udrednings- og/eller behandlingsforløb er baseret på et skøn. Aftalen er således en rammeaftale.  

Hent udbudsmaterialet herunder:

Tilbudsfrist:

Mandag den 12. marts 2018 kl. 12:00

Publiceret: 07.02.2018