Region Midtjylland har i en længere periode haft vanskeligt ved at sikre besættelse af alle kapaciteter i visse områder af Region Midtjylland. Der er områder af regionen, hvor udbuddet af kapaciteter ikke svarer til efterspørgslen blandt speciallæger i almen medicin. 

Region Midtjylland forsøger med dette offentlige udbud at skaffe lægekapacitet til øen Endelave og dermed sikre et nært sundhedstilbud for øens beboere. 

Region Midtjylland har som første prioritet, at sikre lægebetjeningen på almindelige overenskomstmæssige vilkår, hvor lægebetjeningen for øens beboere sikres ved at en alment praktiserende læge besætter kapaciteten på øen. Det har hidtil ikke været muligt at indgå en aftale på almindelige betingelser for lægedækningen på Endelave. 

Derfor udbyder Region Midtjylland nu driften af lægepraksis på Endelave på ændrede vilkår. 

Hent udbudsmaterialet herunder: 

Spørgsmål og svar pr. 18. januar 2016:

Spørgsmål og svar samt yderligere oplysninger pr. 28. januar 2016:

Spørgsmål og svar pr. 5. februar 2016:

Spørgsmål og svar pr. 12. februar 2016:

Spørgsmål og svar pr. 18. februar 2016:

Publiceret: 08.01.2016.

Revideret: 18.02.2016.