Blodprøver og Biokemi (tidligere Klinisk Biokemisk Afdeling), Aarhus Universitetshospital varetager analysering af rutine- og specialanalyser inden for det klinisk biokemiske fagområde. Afdelingen har en stab på ca. 325 ansatte, en analyseproduktion på ca. 12 mio analyser årligt og godt 1 mio. patientkontakter.

I Molekylærlab. Udføres specialanalyser indenfor det molekylær genetiske område, og i 2014 udførte vi analyser på >15.000 prøver. Udgangspunktet for alle analyser er DNA isoleret fra fuldblod. Der benyttes en bred vifte af PCR baserede molekylær biologiske metoder, herunder DNA sekventering, high resolution melting og real time PCR.

Afdelingen ønsker at anskaffe et automatiseret udstyr til oprensning af nukleinsyrer, primært DNA, fra fuldblod.

Godkendt oprensning

90 forskellige prøver oprenses af Tilbudsgiver med en metode identisk med den tilbudte løsning og kan ellers foregå hvor Tilbudsgiver selv ønsker det. Oprenset DNA fra de 90 prøver returneres til KBA som tester det oprensede DNA jf. Kravspecifikationens pkt. 7.1.5, 7.1.6 og 7.1.7.

 

Tidsplan for oprensning af DNA:

19. oktober: Fremsendelse af 90 prøver til Tilbudsgiver

DNA skal være Ordregiver i hænde:

22. oktober kl. 12.00 : Mærket iht. Primærprøve og oprenset

Att. Peter Henrik Nissen

Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

 

Beskrivelse af A- & B-krav:
A-krav = Mindstekrav 
Tilbudsgiver skal i Kravspecifikationen bekræfte ud for det enkelte A-krav, at A-kravet opfyldes af det tilbudte udsyr. 

B-krav = Evalueringskrav 
Tilbudsgiver kan her kun angive løsninger der er inkluderet i tilbudskonfigurationen. 

 

Udbudsmaterialet kan downloades her:

 

Udbudsbilag uploaded 30.09.2015

 

Spørgsmål og svar af 2.10.2015

 

Spørgsmål og svar af 5.10.2015 

 

Spørgsmål og svar af 14.10.2015

 

Kriterier for tildeling af opgaven

Sker på baggrund af:

Økonomisk mest fordelagtige tilbud 
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet 40 %
  • Kvalitet 16 % (heri indgår evalueringen af det oprensede DNA)
  • Service og vedligehold 12 %
  • Hygiejne 2 %

Der indkøbes iht. Danske Regioners Standardbetingelser. 

 

Sprogkrav:

Tilbud skal affattes på dansk, Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

 

Tilbuddet skal vedlægges: 

  • Udfyldt Tro og love erklæring.
  • Udfyldt Generelle oplysninger.
  • Udfyldt Kravspecifikation, hvor besvarelse af A- og B-krav anføres
  • Udfyldt Tilbudskonfiguration, hvori pris på udstyr der opfylder A- og B-krav i kravspecifikationen anføres

 

Tilbud skal afleveres/sendes til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus N
Att Helle Slotsdal
Mærket "200073 DNA oprensning"

Der skal afleveres 2 papireksemplarer samt i elektronisk form som 4 stk. USB.

 

Henvendelse vedr. udbuddet bedes sendes pr. mail til:

im.projektsektionen@stab.rm.dk

 

Oprettet: 24.09.205
Revideret: 14.10.2015 upload af spørgsmål og svar3