Udbud, Automatisk pipetteringsrobot til Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling.

Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital (AUH) varetager analysering af rutine- og specialanalyser inden for Klinisk Biokemi. Afdelingen har en stab på ca. 325 ansatte, en analyseproduktion på ca. 12 mio. analyser årligt og godt 1 mio. patientkontakter.
Afdelingen ønsker at anskaffe en ny automatisk pipetteringsrobot til brug ved prøveforbere-delse til LC/MS/MS analyse til analysering af vitaminer og steoridhormoner.

Pipetteringsrobotten skal kunne leveres senest 5. januar 2015.

Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan downloades herunder og består af følgende:

Spørgsmål og svar


Beskrivelse af A- & B-krav:

A-krav = Mindstekrav
Tilbudsgiver skal i Kravspecifikationen bekræfte ud for det enkelte A-krav, at A-kravet opfyldes af det tilbudte udsyr.

B-krav = Evalueringskrav
Tilbudsgiver kan her kun angive løsninger der er inkluderet i tilbudskonfigurationen.

Økonomisk mest fordelagtige tilbud
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 50
  • Funktionalitet 40 %
  • Service 10 % 

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk, Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

Tilbud skal afleveres i:
-
4 elektroniske eksemplarer (USB)
- 1 underskrevet papireksemplar
- 1 kopi i papireksemplar

Tilbud skal afleveres til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Att Helle Slotsdal
Mærket "7047 Pipetteringsrobot"

Kontaktoplysninger:
Al henvendelse vedr. ovenstående udbud skal være skriftlig og bedes sent til:

im.projektsektionen@stab.rm.dk


Tilbudsfrist
Torsdag den 4. december 2014

 • Publiceret:              14.11.2014

 • Revideret:               28.11.2014