Udbuddet vedrører indkøb af blodposer og leje af tilhørende udstyr til Region Midtjyllands og Region Nordjyllands hospitalsenheder og institutioner. 

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af det udbudte udstyr og varer. 

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Kontraktbilag 2. 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 

EU-udbud 2015/S 145-267438:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 18. august 2015:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 18 kb)
  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikationen - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Udkast til kontrakt med Region Nordjylland - er dag dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 7 - Leveringsadresser Region Nordjylland - er dags dato tilføjet ovenfor

Spørgsmål og svar pr. 26. august 2015:

Spørgsmål og svar pr. 8. september 2015:

 

Publiceret: 30.07.2015.
Revideret: 08.09.2015.