Fællesudbud af rammeaftaler vedrørende anskaffelse af  runde- og anatomisk formede brystimplantater, temporære brystekspandere, sizere og ekspanderproteser til de af regionernes hospitaler, der udfører plastikkirurgi.

Der udbydes 5 delaftaler, jf. Kontraktbilag 2, og tilbudsgiver bestemmer selv, hvor mange forskellige positioner der bydes ind med på hver delaftale.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt og de enkelte delaftaler i udbuddet fremgår af Kontraktbilag 2, samt Udbudsbilag 6.

De af ordregiver i udbudsmaterialet angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte rammeaftale. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere, end hvad estimaterne angiver.

EU-udbud 2015/S 060-104958:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 15. april 2015:

Materiale fra informationsmøde pr. 16. april 2015:

 

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 22. april 2015: 

 

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 23. april 2015:

• Publiceret: 26.03.2015.

• Revideret: 23.04.2015.