Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen afholder udbud af varetagelsen af den teoretiske kursusdel på Specialpsykologuddannelsen

Uddannelsesinstitutioner indbydes til at afgive tilbud på varetagelse af de teoretiske kurser for Specialpsykologuddannelsen. 

Uddannelsen skal afvikles i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatri, samt de af Sundhedsstyrelsen vedtagne målbeskrivelser for uddannelsen, som findes på: http://www.specialpsykologuddannelsen.dk/om-uddannelsen/malbeskrivelser/ 

De indkomne tilbud bedømmes ud fra en samlet vurdering vedrørende både økonomi og faglig kvalitet. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt til AC-fuldmægtig Birte Mikkelsen, e-mail Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk eller AC-fuldmægtig Rikke Bundgaard, e-mail rikke.bundgaard@stab.rm.dk, Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen inden den 23. oktober 2015. 

Læs/hent udbudsmaterialet herunder:

Læs beskrivelse af uddannelsen: www.specialpsykologuddannelsen.dk 

Tilbudsfrist:
23. oktober 2015 kl. 14.30 

Publiceret: 28.09.2015