Region Midtjylland udbyder drift af lægepraksis.

Da det ikke har været muligt at sikre lægedækningen i Hvidbjerg på Thyholm i Struer kommune på almindelig vilkår, udbydes nu drift af lægepraksis.

Der ønskes bud på driften af almen lægepraksis, hvor tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 20. december 2017:

  • Kontraktbilag 1 - Afvigelser fra og krav udover overenskomsten - er dags dato indsat ovenfor
  • Udbudsbilag 5 - Medarbejderoplysninger - er dags dato udskiftet ovenfor

Supplerende materiale pr. 9. januar 2018:

  • Kontraktbilag 3 c: Endelig overenskomst gældende fra 1. januar 2018 - er dags dato uploaded ovenfor

Spørgsmål og svar samt supplerende materiale pr. 15. januar 2018:

Spørgsmål og svar samt supplerende materiale pr. 18. januar 2018:

Spørgsmål og svar pr. 23. januar 2018:

Supplerende materiale pr. 23. januar 2018:

Vær OBS. på at der er lagt 2 nye bilag på ovenfor den 23. januar 2018. 

Tilbudsfrist:

29. januar 2018 kl. 12.00.

Publiceret: 18.12.2017

Revideret: 23.01.2018