Udbuddet vedrører etablering af fælles regional tv-platform til samtlige regionens hospitaler og institutioner, herunder selvejende institutioner.

Der udbydes produkter/ydelser fordelt på 2 delaftaler, jf. Kontraktbilag 2.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter/ydelser.

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt og de enkelte delaftaler i udbuddet fremgår af Kontraktbilag 2.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Materialet er baseret på et funktionsudbud, hvilket indebærer at det meste af kravspecifikationen er skrevet i overordnede vendinger, og det er overladt tilbudsgiver at sammensætte sin løsningsbeskrivelse indenfor rammerne af kravspecifikationen. Dette giver tilbudsgiver mulighed for at vælge den løsning, som tilbudsgiver finder bedst egnet i forhold til kravspecifikationens overordnede rammer, samt de minimumskrav, der er beskrevet.

EU-udbud nr. 2014/S 248-438360:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 26. januar 2015:

Spørgsmål og svar 3. februar 2015:

Supplerende information pr. 9. februar 2015:

• Publiceret: 22.12.2014.

• Revideret: 09.02.2015.